Porsche có thể đi 2.000 dặm với giá $2.000

0

Thương hiệu xe Porsche – Khoảng cách lớn nhất bạn muốn đi và quan trọng hơn Bucks có thể giúp bạn có được 500 dặm? Một ngàn có thể giúp bạn có được 1.000 dặm? Porsche cuồng tín, tổng biên tập Panorama và là bạn của Autoweek Rob Sass, mua một chiếc Porsche 924 (qua điện thoại!) $ 2,000 năm 1979 và đang nâng cấp nó 2.000 dặm từ Các LeMay. Bảo tàng Xe hơi của Mỹ ở Tacoma, Washington, Ann Arbor, Michigan.

Porsche có thể đi 2.000 dặm với giá $2.000

Ngày một và hai lên trên Club Porsche của trang web của Mỹ. Sass hài hước bao gồm một danh sách mới  Porsche tùy chọn mà là đắt hơn so với hoàn toàn 79 này và có rất mọi trong số họ. Bạn có thể làm theo cuộc hành trình đó, và giữ một mắt ra cho Porsche Panorama tạp chí; hoàn toàn câu chuyện sẽ nhấn ấn phẩm mà sau này.

Leave A Reply