Một số giải pháp tài chính nhằm phát triển thị trường bất động sản – Phần 3

0

Nghiên cứu loại hình Quỹ đầu tư tín thác bất động sản để phát triển thị trường bất động sản và thu hút các nhà đầu tư riêng rẽ không chuyên.

Hiện nay, khá nhiều quỹ đầu tư đang hoạt động ở nước ta đều có tham gia vào đầu tư thị trường bất động sản, nhất là văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp. Bên cạnh đó, dân chúng cũng có xu hướng đầu tư vào thị trường bất động sản như mua đất nông nghiệp, mua nền nhà dự án. Người nông dân có đất sau khi được đền bù và tái định cư có được một khoản tiền nhưng cũng khó kiếm cơ hội để sinh lời, nhiều trường hợp đã tiêu pha lãng phí, sau đó trở thành nghèo khổ.

Một số giải pháp tài chính nhằm phát triển thị trường bất động sản

Quỹ đầu tư tín thác bất động sản là loại hình quỹ đầu tư chuyên nghiệp trong thị trường bất động sản. Theo đó, các nhà đầu tư riêng rẽ bao gồm người dân, các tổ chức kinh tế muốn tìm cơ hội đầu tư vào thị trường bất động sản, nhưng tự bản thân họ không đủ năng lực về chuyên môn và tài chính để thực hiện mà phải dựa vào tính chuyên nghiệp của loại quỹ này, uỷ thác cho quỹ sử dụng nguồn vốn của mình để đầu tư vào các dự án bất động sản. Quỹ được điều hành bởi những chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và thị trường bất động sản, thừa uỷ quyền các nhà đầu tư riêng rẽ để đầu tư vào các dự án bất động sản có khả năng sinh lời. Loại hình Quỹ đầu tư này liên quan đến công chúng và chính sách phát triển thị trường bất động sản của Nhà nước, nên các nước thường chế định khung pháp lý riêng cho loại quỹ này, để vừa hạn chế rủi ro cho các nhà đầu tư, vừa phù hợp với chính sách phát triển bất động sản của Chính phủ hoặc của một chính quyền địa phương. Nếu mô hình này ra đời và được bảo đảm bởi chính sách và khung pháp lý chặt chẽ sẽ thu hút những người dân đang đầu tư vào đất đai, những nông dân có đất đang nhận được tiền đền bù, khi bị giải tỏa, có cơ hội để chuyển hướng đầu tư, góp phần lành mạnh hóa thị trường bất động sản.

Bên cạnh nguồn vốn trong nước, cũng cần thu hút nguồn vốn nước ngoài để khai thông thị trường bất động sản, tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư kinh doanh bất động sản.

Thành phố cần ban hành Quy chế thu hút đầu tư nước ngoài vào các dự án bất động sản, theo đó sẽ bảo đảm hoặc thanh toán chi phí xây dựng bên ngoài hàng rào, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đảm bảo chính sách một giá với các dịch vụ… đồng thời, đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các tuyến đường vành đai, cầu… để đáp ứng các điều kiện cơ bản cho nhà đầu tư.

Công bố danh mục dự án phát triển bất động sản kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài, thành lập công ty phát triển quỹ đất đảm trách việc chuẩn bị nguồn đất và làm dịch vụ công về bất động sản. Thống nhất được giữa nhà đầu tư với cơ quan quản lý về các điều khoản cụ thể trong giấy phép đối với các dự án về bất động sản như: tỷ lệ nhà được bán, mức giá, trách nhiệm của nhà đầu tư trong các dự án cũng như trách nhiệm xã hội…

❄ Xem thêm thông tin thị trường bất động sản : tinnhanh9.com/bat-dong-san/ <<<< Click Ngay

Leave A Reply